Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling


Inhoud van de training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Er komt geen meldplicht, maar een plicht om een meldcode te gebruiken. De beslissing om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, blijft voorbehouden aan de individuele professional in overleg met zijn leidinggevende. De meldcode is een instrument om tot een zorgvuldige beslissing te kunnen komen en geeft aan hoe met meldingen omgegaan moet worden. Ook moet de meldcode de professionals beter in staat stellen om risico´s vroegtijdig te signaleren. De meldcode bevat een stappenplan dat de professional stap voor stap leidt door het proces vanaf signaleren tot het doen van een melding. De wet beoogt dus professionals ondersteuning te bieden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling om daarmee geweld te voorkomen of zo spoedig mogelijk te stoppen.

Doel van de training

De deelnemer aan deze training:

  • kent het doel van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en weet op welke beroepsgroepen de Wet van toepassing is;
  • is zich bewust van de rol die hij/zij heeft in de verschillende stappen van het Basismodel Meldcode en weet wat zijn/haar grenzen hierin zijn;
  • begrijpt hoe kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling kan ontstaan; heeft kennis van het balansmodel, de cirkel van geweld en de systeemtheorie;
  • weet welke gevolgen kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling kunnen hebben op de korte en langere termijn;
  • beseft dat hij/zij een belangrijke rol heeft in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doelgroep

De wet Meldcode verplicht organisaties en individuele beroepsbeoefenaren in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie te werken met een meldcode.

E-learning

Het behoort tot de mogelijkheden om vooraf via e-learning de Wet Meldcode als voorbereiding of verdieping op de klassikale training te volgen. Hierdoor begint u goed voorbereid en kunnen we tijdens de klassikale training eventueel ingaan op specifieke onderwerpen zoals eergerelateerd geweld.

Bekijk onze E-learning modules.