Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Interculturele competenties


Omgaan met cliënten met diverse culturele achtergronden vraagt een attitudeverandering en andere vaardigheden in de communicatie. De training interculturele compententies helpt u hierbij. Het doel van deze training is het verbeteren van de dienstverlening aan deze cliënten. U krijgt beter zicht op uw persoonlijk handelen in relatie tot die cliënten en de omgeving of het systeem waar zij deel van uitmaken.

Deze praktijkgerichte training is een maatwerkprogramma, waarin actuele vraagstukken vanuit uw organisatie, het vertrekpunt vormen. De training is interactief van opzet.

De training interculturele compententies bestaat uit twee onderdelen:

  • In het theoretische gedeelte krijgt u achtergrondinformatie over de westerse en de niet-westerse culturen. Daarbij zal worden ingegaan op de theorie van de gedragswetenschapper Maslow en interculturele compententies volgens professor David Pinto. Deze theorieën verklaren de individuele en de collectieve identiteit, de zogeheten “schuld- en schaamtecultuur”.
  • In het praktijkgedeelte worden interculturele compententiemodellen aangewend om diverse praktijksituaties te analyseren. Aan de hand van oefeningen en casuïstiek die u zelf heeft aangeleverd, leert u effectiever te handelen en gerichter met verdiepingsvragen te werken.

De eendaagse training is een zowel op de theorie als op de praktijk gericht aanbod dat een gerichte expertisevergrotingen professionele interculturele competenties aanreikt.

De interculturele competenties betreffen een geintergreerde geheel van kennis, houding en vaardigheden die een professional nodig heeft om een adequate manier tekunnen communiceren en effectieve hulp en zorg kunnen verlenen aan cliënten met een andere etnische of culturele achtergrond.

Doel van de training

ECS verstaat onder interculturele compententies:

  • sociale flexibiliteit
  • intercultureel kunnen communiceren
  • bewust zijn van het eigen referentiekader en belemmeringen
  • culturele empathie
  • het kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie
  • enige kennis over cultuur en religie.

Na deze training kunnen de deelnemers de verworven competenties in de praktijk beter toepassen.

Doelgroep

Professionals die in hun werk met cliënten met diverse culturele achtergronden te maken hebben.