Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


De Wet Meldcode is op 1 juli 2013 in werking getreden. De Wet Meldcode verplicht organisaties en individuele beroepsbeoefenaren in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie te werken met een meldcode.

Deze verplichte meldcode betreft alle geweld in afhankelijkheidsrelaties: huiselijk geweld, kindermishandeling, ouder(en)-mishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Gemakshalve spreken we van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Het doel van de verplichte meldcode is dat instellingen vaker, sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat is de meldcode precies?

De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat u als professional het beste kunt doen als u in uw werk te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling.

 1. In kaart brengen van signalen.
 2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
 3. Gesprekken voeren met de cliënt.
 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
 5. Besluiten tot hulp organiseren of melden.

De meldcode blijkt te werken. Professionals die werken met een meldcode grijpen drie keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Waarom is de meldcode belangrijk?

Het effectief signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling leidt tot goede interventies en bescherming van slachtoffers. Het is daarom cruciaal dat professionals weten wat te doen bij signalen van geweld. Uit onderzoek blijkt dat professionals veel steun hebben aan een meldcode. Het blijkt dat er met behulp van de meldcode een afgewogen keuze gemaakt wordt om te melden.

Welke meldcodes zijn er?

Er zijn specifieke meldcodes voor:

 • huiselijk geweld;
 • kindermishandeling;
 • eergerelateerd geweld;
 • vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis);
 • ouderenmishandeling.

Hoe implementeer ik de wet meldcode?

ECS kan u helpen de wet Meldcode te implementeren binnen uw organisatie door middel van:

 • een praktijkgerichte training voor betreffende medewerkers;
 • begeleiding bij het op maat maken van de meldcode;
 • ondersteuning bij de implementatie;
 • ondersteuning bij de borging in uw organisatie.