Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Huwelijksdwang


Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, vrouw, jongen of man tot het aangaan van een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de ouders, familieleden of door andere leden van de gemeenschap. Slachtoffers van een gedwongen huwelijk zijn vaak jong en afhankelijk van hun partner of familie. Vaak hebben de slachtoffers te maken met geestelijk en of lichamelijk geweld. Zij doen meestal geen aangifte uit angst, schaamte of loyaliteit aan de familie. Het komt voor dat ouders hun kind tijdens een vakantie uithuwelijken en achterlaten in land van herkomst.

Redenen voor huwelijksdwanghuwelijksdwang

Huwelijksdwang komt wereldwijd voor en kent verschillende redenen. Vaak worden slachtoffers gedwongen tot huwelijken om de familie-eer hoog te houden, maar ook geld kan een belangrijke rol spelen. Sommige ouders regelen het huwelijk van hun kind om te voorkomen dat er, in hun ogen, een verkeerde partnerkeuze wordt gemaakt. Soms worden huwelijken al bij de geboorte van het kind gearrangeerd. De huwelijkskandidaat heeft op deze manier totaal geen inspraak bij de keuze van zijn of haar partner. Een gedwongen huwelijk veroorzaakt vaak problemen. De partners kennen elkaar immers nog niet goed. Ruzie, misverstanden en huiselijk geweld liggen op de loer.

Huwelijksdwang in Nederland?

Ook in Nederland komt huwelijksdwang voor, bijvoorbeeld bij Turkse, Marokkaanse, Surinaams- Hindoestaanse, Molukse, Iraakse, Iraanse, Somalische, Afghaanse, Pakistaanse, Koerdische, Chinese en Roma- gemeenschappen. In Nederland worden gevallen van huwelijksdwang nog niet geregistreerd, het is daarom lastig een schatting te maken van de problematiek.

Wetgeving

Op 1 juli 2013 is een wet in werking getreden die voorziet in de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang. Huwelijksdwang valt onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel, namelijk 284 van het Wetboek van Strafrecht. Daders kunnen maximaal 2 jaar gevangenisstraf krijgen. Om huwelijksdwang verder te kunnen voorkomen wordt het voortaan onmogelijk voor minderjarigen om te trouwen.

Gedwongen huwelijk voorkomen

ECS vindt het belangrijk dat huwelijksdwang aangepakt wordt. Daarom is het een prioriteit om bij de professionals binnen het onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie bewustwording te creëren en de deskundigheid te bevorderen door het geven trainingen. De trainingen leveren een wezenlijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van interculturele competenties en basishouding in de signalering van huwelijksdwang, de begeleiding van leerlingen/cliënten met diverse culturele achtergronden en de gerichte doorverwijzing en of hulp rondom het voorkomen van huwelijksdwang. Zie bijvoorbeeld ons aanbod op scholen.