Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Referenties


GGD-Gelderland-Midden-1.jpg

Als Jeugdartsen en Jeugdverpleegkundige van de GGD Gelderland Midden hebben we een scholing gehad over het "Signaleren en aanpak van eergerelateerd geweld, in relatie tot de Meldcode kindermishandeling". Het was een zeer leerzame en duidelijke scholing bestaande uit een goede mix van kennis overdracht en praktische voorbeelden, met daarnaast veel ruimte voor interactie.

Groet,
Sandra Hamming

jeugdarts KNMG

GGD Gelderland-Midden

ArtEZ Arnhem
May 21, 2015
Bayram Varli
Referenties

Bayram Varli verzorgde op 24 april 2015 de workshop interculturele competenties in het onderwijs voor studenten aan de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving, ArtEZ Arnhem.

Studenten die nogal eens worden bestempeld als vreemde eend in de bijt met een eigen visie, een vooroordeel waar we er vele van hebben. Bayram kan als geen ander weten wat dit voor consequenties dit kan hebben door zijn eigen leven tussen twee verschillende culturen. Precies daar ligt zijn kracht. Hij benoemt de verschillen die samen hangen met cultuur, maakt ze anekdotisch bespreekbaar en weet ze te onderbouwen vanuit een interessante theorie. Dit maakte dat wij als studenten zeer geïnteresseerd waren. Zijn persoonlijke benadering en oprechte interesse in onze vragen maakt dat er een interactieve lezing ontstaat.

Bayram heeft in deze spoedcursus laten zien wat het gevolg is van handelen vanuit eigen referentiekader. Met name binnen het beeldende vak waar blokkades veelal eerder ontstaan ten opzichte van andere vakken, is het van belang om de dialoog over onze verschillen gaande te houden. Open vragen met een onbevooroordeelde insteek lijkt de sleutel voor ons als docenten in spé maar ook als burger. Uiteindelijk zorgt dit voor een optimale leerprestatie waar wij als docenten naar streven.


Basisschool 't Holthuus
Floor Visser
Referenties

In januari 2015 heb ik kennis gemaakt met Bayram Varli tijdens een bijeenkomst van het Zorg Advies Team van de Gemeente Lingewaard. Tijdens dit overleg worden cases ingebracht over specifieke zorgen rondom een kind en zijn/ haar gezin. Ik bracht dit keer een casus in over een opgedane ervaring, in mijn rol als intern begeleider primair onderwijs, rondom meisjesbesnijdenis. Een heftige ervaring die veel bij me los had gemaakt. Mijn ogen werden geopend. Hoe kan het dat ik tijdens mijn 20 jaar werkervaring zo weinig gezien en gehoord heb rondom culturele verschillen? Dat terwijl onze ' witte school' toch zeker ook 7 verschillende culturen en religies kent. Bayram kwam met voorbeelden, eigen ervaringen en achtergrondinformatie. Keer op keer kwamen er leerlingen, ouders en situaties in mijn hoofd naar voren, waar ik mee te maken heb gehad gedurende die 20 jaar. Allemaal situaties waarin een andere culturele of religieuze achtergrond een rol speelde. Ik schrok..... In al die situaties heb ik met de beste bedoelingen gehandeld vanuit mijn Westerse kennis, mijn Westerse normen en waarden, vanuit mijn Westerse pedagogische professie . Het schrikeffect bij mijzelf was zo groot dat ik de training “ Signaleren en handelen bij eergerelateerd geweld en huwelijksdwang" ging volgen bij het Expertise Centrum Samenleving. Een must voor alle mensen die in Nederland met kinderen werken en zeker in het onderwijs. De training heeft mij inzicht en tools gegevens om beter in gesprek te kunnen gaan met kinderen en ouders die vanuit hun cultuur of religie soms andere keuzes maken of anders opvoeden dan wij gewend zijn in onze Westerse samenleving. Ik stel nu andere vragen en leg dingen anders uit. Vanuit interesse en respect voor verschillen ontstaat er meer begrip en ruimte om met elkaar onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en opzoek te gaan naar kansen voor het kind. Er zijn situaties waarin dit helaas niet lukt en waarin er adequaat gehandeld moet worden. De meldcode, de training van het ECS en contact met de juiste professionals zorgen ervoor dat de veiligheid van ieder kind voorop staat. Veiligheid is de basis voor ieder kind, ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht hoe je opgevoed wordt! Inmiddels zijn mijn teamleden op de hoogte van deze eyeopener en hoop ik dat deze nieuwe inzichten als een olievlek door het onderwijsveld verspreid zullen worden. Dat zal heel wat kinderen helpen terwijl het verschil er gewoon mag zijn!


Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
February 3, 2014
Bayram Varli
Referenties

Mijn naam is Miranda Zegers, ik volg de opleiding HBO-Rechten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Momenteel volg ik de minor criminologie en voor dit vak moet ik, samen met mijn groepsgenoot, een onderzoeksopdracht schrijven. Dit onderzoek gaat over wat de lage aangiftebereidheid bij huiselijk geweld in eerculturen. In verband met dit onderzoek heb ik de training over eergerelateerd geweld gevolgd. Deze training heb ik op 09 oktober 2013 bijgewoond en heb deze als erg leerzaam ervaren. Ik heb er nooit zo bij stil gestaan dat eergerelateerd geweld in Nederland nog zo'n 'ding' is en hoe vaak dit nog voorkomt. Bayram heeft door middel van voorbeelden goed uitgelegd wat de verschillen in culturen zijn en hierdoor besef ik nu meer hoe lastig het is om tussen twee culturen te leven. Ik vind het goed dat er door middel van, onder andere, deze trainingen aandacht aan eer, eergerelateerd geweld en eerwraak wordt besteed. Daarnaast vind ik het een goed initiatief van Bayram, mede omdat hij zelf van Turkse komaf is, dat hij zich hiervoor inzet/aandacht aan besteed en denk ik dat hij dit probleem beter kan aanpakken doordat hij zelf tussen twee culturen leeft.


JIP Apeldoorn
October 12, 2013
Bayram Varli
Referenties

Dinsdag 17 september 2013 hebben we een trainingsdag gehad; eergerelateerd geweld en interculturele communicatie. De voorbereidende gesprekken waren prima en de verwachtingen t.a.v. de training waren dan ook hooggespannen.

Al een aantal jaren verzorgen wij allerlei voorlichtingen aan jongeren, ouderavonden en trainingen voor intermediairs, op het gebied van seksualiteit bespreekbaar maken en jeugdprostitutie/loverboys. Van daaruit waren we in contact gekomen met Bayram Varli. Ons leek het goed om te kijken of er nog leerwensen lagen bij de preventiewerkers aangaande de omgang met mensen uit andere culturen. Daar bleek behoefte aan te zijn en in nauw overleg hebben we een trainingsprogramma afgestemd.

De training zelf was dynamisch, interactief en bijzonder informerend. Het heeft ons zeker inzichten gegeven in onze contacten met jongeren vanuit een andere culturele achtergrond en hun ouders. De informatie werd op een pakkende manier gebracht, er werd gebruik gemaakt van de inbreng van de deelnemers en actief ingespeeld op dingen die leefden in de groep. Bayram Varli had een open en actieve houding waarin hij de nadruk legde om de groep bij het traject te betrekken, verschillen in inzichten en opvattingen werden niet uit de weg gegaan. Maar dienden vaak als doel om het geheel duidelijk en inzichtelijk te maken.

Al met al een prima trainingsdag, die bijdraagt aan het nog beter kunnen aansluiten bij de doelgroepen.


Politie Gelderland-Midden
February 7, 2013
Bayram Varli
Referenties

training eergerelateerd geweld politie gelderland midden ecs expertise centrum samenlevingOp dinsdag 15 januari 2013 hebben wij, studenten van niveau 4 en 5, gedurende een dagdeel, een training bijgewoond van Bayram Varli over eergerelateerd geweld.

Het was een goed onderwijsleergesprek. Het was een heel zinvolle bijeenkomst! Het is goed dat er aandacht is voor dit onderwerp. De uitleg was duidelijk en casussen uit de praktijk maakten het nog duidelijker. Bayram had zelf veel voorbeelden uit zijn familie en werk, waardoor het ook heel levendig gebracht werd. We zien duidelijk het belang in van meer kennis over dit onderwerp, omdat je als politieman/vrouw te maken kunt krijgen met huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Inzicht in verschillende culturen is belangrijk en vooral de do's en dont's waren leerzaam en praktisch.

Er was eigenlijk maar één minpunt en dat was dat er zo weinig tijd was. Je zou hier een hele dag of misschien zelfs meerdere dagen over kunnen leren.


2GetThere – Chris Beekers
January 28, 2013
Bayram Varli
Referenties

logo 2getthere ecs expertise centrum samenlevingOp 9 januari 2013 heeft Bayram Varli het team van jongerencoaches van 2GetThere uit Arnhem, een training gegeven over eergerelateerd geweld.

Bayram heeft met een professionele houding en goede uitrusting een informatieve en interactieve training gegeven. In de training was er ruimte voor vragen en discussie en is er goed ingespeeld op de behoefte van de groep.


Er is in de groep gesproken over irritaties m.b.t. etikettering van eergerelateerd geweld bij Turkse mannen, hierop heeft Bayram nuttige tips kunnen geven om bestaande misverstanden om te zetten in een gespreksstarter en leermoment voor beiden gesprekspartners.

In de training heeft Bayram laten zien niet bang te zijn voor confrontatie en deze zelfs op te zoeken. Cultuurkwesties werden onder andere besproken aan de hand van eigen voorbeelden, dit maakt het verhaal eigen en echt. En het maakt dat de groep begrip en respect heeft. Met name omdat er geen oordeel werd geveild en er werd aangesloten bij de 'Nederlanders' en de 'allochtonen'.

Al met al is het een zeer geslaagde training geweest. Met serieuze facetten maar ook luchtige onderbrekingen en interactieve opdrachten. Het was boeiend en leerzaam om deel uit te mogen maken van deze training.