Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Bayram Varli


Oprichter van Expertise Centrum Samenleving (ECS) en materiedeskundige eergerelateerd geweld:

Op zevenjarige leeftijd kwam ik samen met mijn Turkse gezin naar Nederland. De voordelen en zeker ook de nadelen van leven tussen culturen (individualisme versus collectivisme) heb ik ruim ervaren. Op mijn twaalfde was ik getuige van een familielid dat een einde aan haar leven maakte, in verband met uithuwelijking, sociaal isolement, en dus met beperking van haar zelfbeschikking. Dat was voor mij het moment om te zeggen: 'Later, als ik groot ben, wil ik bij de politie om deze schadelijke traditionele praktijken tegen te gaan.' Tijdens mijn jeugd had ik vrienden die slachtoffer werden van eergerelateerd geweld. Sommigen werden om diverse redenen uitgehuwelijkt, bijvoorbeeld een vriendin die door haar moeder gedwongen werd om haar liefde los te laten, zodat ze met een neef kon trouwen. Ik kom enkelen van hen nog regelmatig tegen. Sommigen zeggen ongelukkig te zijn. Vanuit loyaliteit hebben zij zichzelf weggecijferd.

Tijdens mijn opleiding Veiligheidsmanagement waren "crisisbestrijding" en "integrale aanpak" de sleutelwoorden.

In de uitoefening van mijn functie als coördinator eergerelateerd geweld ervaar ik dagelijks dat de crisis achter de voordeur plaatsvindt. Huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en andere schadelijke traditionele praktijken vinden dagelijks plaats. Dit vraagt om een integrale aanpak: gemeenschappelijke diagnose, samenwerking en regie om effectief te kunnen handelen met deze problematiek.

ECS komt voort uit idealisme en bestaat sinds 2012. ECS is een trainings-, coachings- en adviesbureau met doelstellingen om deskundigheidsbevordering te leveren in de aanpak van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In het bijzonder in de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating in land van herkomst en de voor- en nadelen van het leven tussen twee culturen.

ECS is gestart met het primaire doel, om via trainingen op scholen deskundigheid te bevorderen, zodat men beter en vroegtijdig kan signaleren en handelen. Inmiddels verzorgt het bedrijf talloze trainingen bij verschillende organisaties die regelmatig te maken krijgen met de genoemde thema's.